Organizacijska struktura

Organizacijska struktura društva

Člani organov DLUL, izvoljeni na OZ, 6. 5. 2021

IZVRŠNI ODBOR:
 1. Mojca Zlokarnik, predsednica
 2. Mojca Smerdu, podpredsednica
 3. Bojan Bensa, član
 4. Brane Širca, član
 5. Zoran Srdić Janežič, član
UMETNIŠKI SVET:
 1. Vesna Blagotinšek (v. d. predsednice)
 2. Zora Stančič
 3. Anja Jerčič Jakob
 4. Jure Crnkovič
 5. Aleksandra Saška Gruden
NADZORNI ODBOR:
 1. Jurij Dobrila, predsednik
 2. Polona Demšar, članica
 3. Tanja Špenko, članica
ČASTNO RAZSODIŠČE:
 1. Paola Korošec
 2. Irena Majcen
 3. Alenka Vidrgar

 

Seznam predsednikov DLUL

Momo Vukovič (1982–1984)

Maksim Sedej ml. (1984–1987)

Janez Knez (1987–1988)

France Peršin (1988–1990)

Josip Gorinšek (1990–1992)

Marijan Tršar (1992–1997)

Mojca Smerdu (1997–2005)

Mladen Jernejec (2005)

Alenka Vidrgar (2005–2007)

Jožef Vrščaj (2007–2008)

Jurij Dobrila (2008–2013)

Polona Demšar (2013–2017)

Mojca Zlokarnik (2017–)

 

POVEZAVA DLUL – ZDSLU

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) je pravna naslednica Društva slovenskih likovnih umetnikov (DSLU).

ZDSLU združuje naslednja regionalna društva:

 1. Društvo likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL)
 2. Društvo likovnih umetnikov Maribor (DLULM)
 3. Društvo likovnih umetnikov Celje (DLUC)
 4. Društvo likovnih umetnikov Istre ( DLUI)
 5. Društvo likovnih umetnikov Kranj (DLULK)
 6. Društvo likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije ( DLUPP)
 7. Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske (DLUSP)
 8. Društvo likovnih umetnikov Škofja Loka (DLUŠK)
 9. Društvo likovnih umetnikov Dolenjske (DLUD)

Društva so enakopravni člani ZDSLU. Zveza združuje društva na republiški ravni in pripravlja projekte, ki jih financira MINISTRSTVO ZA KULTURO RS.

DLUL je področno društvo, ki združuje posamezne likovne umetnike in pripravlja projekte, ki jih financira MESTNA OBČINA LJUBLJANA (MOL).